Rewolucja rosyjska Richard Pipes

/WYDAWNICTWO MAGNUM/ Richard Pipes urodził się w rodzinie polskich Żydów w Cieszynie, a dorastał w Warszawie. W 1939 r. rodzina, razem z 16-letnim wówczas Richardem, uciekła przed wojną do USA. Tam Pipes ukończył studia i został historykiem specjalizującym się w historii Związku Radzieckiego.Jeden z najwybitniejszych znawców problematyki komunizmu i ZSRR, którą zawarł w kilkunastu książkach. Swoje życie, w Polsce i poza granicami naszego kraju, zawarł w książce"Żyłem". "Rewolucja rosyjska", to drugi tom trylogii, opisujący wydarzenia, które doprowadziły do zabójstwa cara i dojście bolszewików do władzy. Jednak autor, uważa, że sam zamach, nie był punktem zwrotnym, w całym procesie przejmowania władzy. Z tego względu, zwraca uwagę na początki, czyli rok 1905 i ogólnokrajowy zryw o podłożu społecznym i narodowym, przeciw absolutyzmowi władzy cara, a także wyzyskowi.Zryw ten, miał miejsce tuż po wojnie rosyjsko -japońskiej, kiedy to sytuacja zwykła obywateli, znacznie się pogorszyła. Całe te, w uproszczeniu, drobne incydenty doprowadziły do rewolucji październikowej, która wyniosła bolszewików na szczyty władzy. Niezwykle ciekawa i zajmująca książka. Nie odstraszają nawet jej rozmiary.Wszystko, jest tu na swoim miejscu i z zainteresowaniem, obracałem kolejne stronice. Oczywiście swoistym plusem, są liczne zdjęcia z objaśnieniami. Spędziłem parę dni, na czytaniu, tego tomiszcza, ale nie żałuję nawet chwili. Dla pasjonatów historii, lektura obowiązkowa.

Komentarze