Łódź w latach I wojny światowej Aneta Stawiszyńska


/NAPOLEON V/

Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej było zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda. Ten fakt wszyscy znają. Pierwsza wojna, która swoim zasięgiem objęła niemalże cały świat. Przyniosła miliony ofiar i zmieniła ludzkie spojrzenia na temat zbrojnych konfliktów. Wielka wojna jak ją nazywano doczekała się mnóstwa dzieł, które analizują jej przebieg i starają się odpowiedzieć na pytania, co doprowadziło do takiego stanu rzeczy.

"Łódź w czasach I wojny światowej" skupia się, można by rzec na jednym mieście. Jednak analiza jakiej się podjęła autorka jest niezwykle wnikliwa i całkiem ciekawie przedstawia sytuację nie tylko w tym miejscu. Z tej książki możemy się dowiedzieć między innymi dużo o władzach Łodzi w tamtych czasach i ich działaniach. Znalazło się tu miejsce także na interesujące przedstawienie społecznych problemów mieszkańców, oraz "przewodnik" po kulturalnych wydarzeniach w tamtych czasach. Możemy się także dowiedzieć, jakie warunki bytowe panowały w tamtym czasie, a także jaka była sytuacja polityczna. Mamy tutaj obszerne wzmianki o Polskiej Organizacji Narodowej, oraz o Legionach Polskich. I o wiele więcej.


Księga, bo trudno to tomisko nazwać książka, bardzo ciekawie przedstawia nam historyczny aspekt Łodzi, warunki życia mieszkańców oraz próbuje przedstawić nam sytuację w rejonie. Mnie pozycja ta zaciekawiła, dlatego polecam do przeczytania.

Komentarze