Ostatni dzień Hitlera minuta po minucie Emma Craigie, Jonathan Mayo/PRÓSZYŃSKI I S-KA/

Tematyka drugiej wojny światowej, to temat niezwykle rozległy.Na temat jej przebiegu, jak ich przyczyn napisano tysiące tomów.I nie są to tylko naukowe publikacje, zawierające suche fakty, ale liczne powieści, rozgrywające się w owych ciężkich czasach.Hitler, jako sprawca tych wszystkich nieszczęść zasłużył sobie całkowicie na osobną analizę jego poczynań, które doprowadziły świat niemal do zagłady, a jego samego skłoniło do samobójstwa.

I o Hitlerze jest właśnie ta książka.Opisuje ona, niezwykle szczegółowo ostatnie godziny życia kanclerza i jego poczynania.Wśród nich, należy wspomnieć ślub z Ewą Brown, czy wyznaczenie swojego następcy.Bowiem Hitler w swoich majakach, jawił się sam sobie jako zbawca, który po swojej śmierci, będzie nadal czuwał nad swoim dziełem pod sztandarem kolejnego kanclerza.


Autor przedstawił wszystko bardzo ciekawie, książka ukazuje nam człowieka, który do końca przekonany do swoich racji, nie wahał się sięgnąć po ostateczny argument, jakim była własna śmierć.W jakimś czasie po tym wydarzeniu bunkier odwiedził premier Wielkiej Brytanii, który wyrzekł znamienne słowa, że gdyby to oni wygrali wojnę, my byśmy leżeli w tym bunkrze.Historia mnie oceni, zwykł mawiać pewien polityk.I uczyniła to.

Komentarze