Wiek XIX Bertrand Russell


/NAPOLEON V/

Bertrand Russell był najwybitniejszym filozofem XX wieku, a także autorem licznych prac, nie tylko filozoficznych, ale i z dziedziny matematyki czy innych. Był również pacyfistą, co znajdowało odzwierciedlenie w jego pracach, a także skutkowało to tym, że parokrotnie wylądował w więzieniu, za głoszenie swoich poglądów. W 1950 otrzymał nagrodę Nobla, a także wiele innych nagród.

W 1934 roku napisał książkę, bardzo popularną w czasach gdy wyszła. Chodzi oczywiście o "Wiek XIX". W tym obszernym woluminie autor próbuje nam przybliżyć najważniejsze wydarzenia z tego stulecia. Poczynając od roku 1814, a kończąc na 1914. Wynika to stąd, że historycy zaczęli uznawać początek wieku XIX od Rewolucji Francuskiej, a kończąc właśnie na roku 1914. Pisarz stara się nam przybliżyć najważniejsze wydarzenia które ukształtowały ten wiek, a zaczyna od napomknienia o Napoleonie i Kongresie Wiedeńskim. Potem kolejno wykłada nam o przyczynach i skutkach wielu wydarzeń, które, jego zdaniem miały znaczący udział w formowaniu się przyszłych pokoleń.
Wiek XIX to bowiem stulecie, w którym znacząco nastąpił rozwój nauk, oraz dokonano ważnych wynalazków, które w późniejszych czasach bardzo usprawniły życie ludzi. Nie tylko w domostwach, ale i w fabrykach. To także wtedy zaczęła panowanie królowa Wiktoria, która pozostała na tronie przez 60 lat. I o wiele więcej.

Twórca, mimo że najbardziej znany jest ze swoich filozoficznych dysput, stworzył dzieło ze wszech miar ciekawe i warte uwagi. Ja jako, że uważam wiek dziewiętnasty, za niezwykle ciekawą epokę, przeczytałem tę książkę z wielkim zainteresowaniem. Zasługa to i autora i jego talentu do opowiadania zajmujących historii, jak i dodatków w tej publikacji, czyli zdjęć, czy rycin. Zapewne zaciekawi to dzieło niejednego fascynata historią. Polecam.

Komentarze